Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  Dziennik Ustaw z dnia 22.11.2012, poz. 1289 każdy nowo budowany budynek mieszkalny musi być wyposażony w instalację telekomunikacyjną. Do instalacji telekomunikacyjnej zaliczamy:

  • instalacja anteny zbiorczej RTv-2Sat (radio, telewizja dvb-t, telewizja satelitarna dvb-s2 dla satelity Hotbird i satelity Astra).
  • instalacja LAN (internet).
  • instalacja światłowodowa FTTH.

Instalacja musi być wykonana kompleksowo od pola antenowego na dachu przez węzeł do przyłączenia zewnętrznych firm telekomunikacyjnych, skrzynki mieszkaniowej w której muszą znaleźć się wszystkie przewody z węzła aż do gniazdka abonenckiego. Rozporządzenie nakazuje Deweloperowi, Wspólnotom i Spółdzielniom Mieszkaniowym które pozwolenie na budowę uzyskały po wejściu w życie Rozporządzenia obligatoryjne wykonanie w budynku instalacji telekomunikacyjnej. Rozporządzenie nakłada taki obowiązek także na budynki które przechodzą remont jeżeli do przeprowadzenia remontu potrzebne było pozwolenie na budowę.

Szczegółowe informacje w załączonych dokumentach:

  1. Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  2. Standard wykonania instalacji opracowany przez PIRC.
  3. Informacja prawna.